Selvmord i Norge - faktatall

Fullstendig oversikt over antall selvmord i Norge er å finne i Statistikkbanken til Statistisk sentralbyrå, eller i Folkehelseinstituttets dødsårsaksregister - der tallene avviker litt fra tallmaterialet SSB kommer med grunnet innrapportering av dødsfall etter at årsstatistkken er publisert. I alt har 23.567 mennesker tatt livet sitt siden 1969, deriblant 3502 under 25 år:

Når det gjelder den komplette oversikten frem til 2012, er den lagt ut her, i tillegg til en mer detaljert oversikt. Begge oversiktene kan også lastes ned som Excel-filer; den som omfatter alle aldersgrupper og den detaljerte.

Med tanke på antall selvmord i de nordiske landene, har jeg bare tilgang til tall som viser dødsfall pr. 100.000 innbyggere, og statistikken i perioden 1995-2002 samt 2003-2012 med den nordiske databasen som kilde; tallene kan sorteres ved å klikke på lenkene øverst på siden. I tillegg har jeg opprettet en egen oversikt over antall unge som har begått og forsøkt å begå selvmord i Danmark. Hvis man sammenligner tallene i Norge og Danmark, er det tankevekkende at det i Norge idag er om lag dobbelt så mange unge som tar livet sitt som i Danmark mens det tidligere var stikk motsatt - hva har danskene klart som ikke Norge klarer?

På verdensbasis tar et nytt menneske livet sitt hvert 40. sekund, noe som ifølge WHO utgjør over 800.000 selvmord i løpet av et år, og antall barn og unge som tar sitt eget liv ble fordoblet frem til 1999. Ved å se på selvmordsraten pr. 100.000 innbyggere, kan man sammenligne ulike land; eksempelvis virker det som om flere kvinner tar livet sitt i Sør-Korea enn andre steder; antallet har for øvrig blitt firedoblet i løpet av de siste 20 årene.

Hva antall selvmordforsøk angår, er det bare Irland som fører statistikk over dette i tillegg til Danmark - som fører statistikk i deler av landet - slik at jeg ikke kan vise til eksakte tall med tanke på situasjonen i Norge, men ifølge Folkehelseinstuttet behandler helsetjenesten mellom 4000 og 6000 selvmordsforsøk årlig, og man antar at det er om lag 10 selvmordsforsøk for hvert selvmord, samtidig som omtrent tre ganger flere kvinner enn menn prøver å ta livet sitt. Hvilket vil si at man kan anta at det hvert år forekommer mellom 400 og 600 selvmordsforsøk utført av jenter under 25 år, om ikke langt flere - ifølge et dansk prosjekt publisert i 2006 av Center for Selvmordsforskning, var det i gjennomsnitt 1040 årlige innleggelser som følge av forsøk på selvmord i aldersgruppen 15-19 år, og tallene for Region Syddanmark fra 2011 viser at over 30% av alle selvmordsforsøkene ble utført av jenter under 30 år. Bak hvert tall finnes det en tragedie. Uten at noen reagerer.

Her er iallfall oversikten over de 3502 under 25 år som av forskjellige årsaker har tatt livet sitt siden 1969, og dette er ikke tørre tall. Dette er mennesker som har gått bort; dette er søsken som har vært knust, foreldre som har mistet barna sine, og venner som har grått seg i søvn. Dette er den glemte virkeligheten ingen vil snakke om; hvem var de, disse 3502 ungdommene som ikke klarte å leve lenger mens folk flest var opptatt av helt andre ting; hva tenkte de den aller siste kvelden de var i live - mon tro hvilken ukjent skjebne, hvilken uerstattelig menneskesjel som skjuler seg bak hvert enkelt av disse tallene …?

2013:
Jenter 7-14 år: 0
Jenter 15-24 år: 20
Gutter 7-14 år: 1
Gutter 15-24 år: 44

2012:
Jenter 7-14 år: 1
Jenter 15-24 år: 21
Gutter 7-14 år: 1
Gutter 15-24 år: 45

2011:
Jenter 7-14 år: 4
Jenter 15-24 år: 20
Gutter 7-14 år: 3
Gutter 15-24 år: 58

2010:
Jenter 7-14 år: 0
Jenter 15-24 år: 13
Gutter 7-14 år: 1
Gutter 15-24 år: 59

2009:
Jenter 7-14 år: 3
Jenter 15-24 år: 18
Gutter 7-14 år: 1
Gutter 15-24 år: 51

2008:
Jenter 7-14 år: 0
Jenter 15-24 år: 21
Gutter 7-14 år: 1
Gutter 15-24 år: 48

2007:
Jenter 7-14 år: 0
Jenter 15-24 år: 14
Gutter 7-14 år: 2
Gutter 15-24 år: 45

2006:
Jenter 7-14 år: 0
Jenter 15-24 år: 18
Gutter 7-14 år: 1
Gutter 15-24 år: 68

2005:
Jenter 7-14 år: 1
Jenter 15-24 år: 20
Gutter 7-14 år: 4
Gutter 15-24 år: 50

2004:
Jenter 7-14 år: 3
Jenter 15-24 år: 20
Gutter 7-14 år: 0
Gutter 15-24 år: 58

2003:
Jenter 7-14 år: 3
Jenter 15-24 år: 17
Gutter 7-14 år: 6
Gutter 15-24 år: 58

2002:
Jenter 7-14 år: 0
Jenter 15-24 år: 15
Gutter 7-14 år: 2
Gutter 15-24 år: 49

2001:
Jenter 7-14 år: 0
Jenter 15-24 år: 20
Gutter 7-14 år: 0
Gutter 15-24 år: 61

2000:
Jenter 7-14 år: 0
Jenter 15-24 år: 14
Gutter 7-14 år: 4
Gutter 15-24 år: 70

1999:
Jenter 7-14 år: 1
Jenter 15-24 år: 24
Gutter 7-14 år: 1
Gutter 15-24 år: 79

1998:
Jenter 7-14 år: 0
Jenter 15-24 år: 21
Gutter 7-14 år: 5
Gutter 15-24 år: 67

1997:
Jenter 7-14 år: 0
Jenter 15-24 år: 13
Gutter 7-14 år: 3
Gutter 15-24 år: 58

1996:
Jenter 7-14 år: 3
Jenter 15-24 år: 16
Gutter 7-14 år: 6
Gutter 15-24 år: 62

1995:
Jenter 7-14 år: 2
Jenter 15-24 år: 16
Gutter 7-14 år: 7
Gutter 15-24 år: 68

1994:
Jenter 7-14 år: 2
Jenter 15-24 år: 13
Gutter 7-14 år: 6
Gutter 15-24 år: 64

1993:
Jenter 7-14 år: 2
Jenter 15-24 år: 18
Gutter 7-14 år: 5
Gutter 15-24 år: 69

1992:
Jenter 7-14 år: 1
Jenter 15-24 år: 16
Gutter 7-14 år: 4
Gutter 15-24 år: 91

1991:
Jenter 7-14 år: 1
Jenter 15-24 år: 14
Gutter 7-14 år: 4
Gutter 15-24 år: 90

1990:
Jenter 7-14 år: 0
Jenter 15-24 år: 20
Gutter 7-14 år: 4
Gutter 15-24 år: 74

1989:
Jenter 7-14 år: 2
Jenter 15-24 år: 20
Gutter 7-14 år: 1
Gutter 15-24 år: 88

1988:
Jenter 7-14 år: 2
Jenter 15-24 år: 21
Gutter 7-14 år: 5
Gutter 15-24 år: 91

1987:
Jenter 7-14 år: 2
Jenter 15-24 år: 12
Gutter 7-14 år: 3
Gutter 15-24 år: 80

1986:
Jenter 7-14 år: 0
Jenter 15-24 år: 12
Gutter 7-14 år: 7
Gutter 15-24 år: 69

1985:
Jenter 7-14 år: 1
Jenter 15-24 år: 24
Gutter 7-14 år: 3
Gutter 15-24 år: 73

1984:
Jenter 7-14 år: 1
Jenter 15-24 år: 16
Gutter 7-14 år: 3
Gutter 15-24 år: 84

1983:
Jenter 7-14 år: 0
Jenter 15-24 år: 11
Gutter 7-14 år: 6
Gutter 15-24 år: 70

1982:
Jenter 7-14 år: 0
Jenter 15-24 år: 15
Gutter 7-14 år: 5
Gutter 15-24 år: 62

1981:
Jenter 7-14 år: 0
Jenter 15-24 år: 10
Gutter 7-14 år: 1
Gutter 15-24 år: 65

1980:
Jenter 7-14 år: 1
Jenter 15-24 år: 10
Gutter 7-14 år: 4
Gutter 15-24 år: 65

1979:
Jenter 7-14 år: 0
Jenter 15-24 år: 16
Gutter 7-14 år: 0
Gutter 15-24 år: 49

1978:
Jenter 7-14 år: 0
Jenter 15-24 år: 19
Gutter 7-14 år: 1
Gutter 15-24 år: 57

1977:
Jenter 7-14 år: 0
Jenter 15-24 år: 16
Gutter 7-14 år: 2
Gutter 15-24 år: 52

1976:
Jenter 7-14 år: 0
Jenter 15-24 år: 17
Gutter 7-14 år: 0
Gutter 15-24 år: 39

1975:
Jenter 7-14 år: 0
Jenter 15-24 år: 14
Gutter 7-14 år: 4
Gutter 15-24 år: 37

1974:
Jenter 7-14 år: 0
Jenter 15-24 år: 13
Gutter 7-14 år: 2
Gutter 15-24 år: 44

1973:
Jenter 7-14 år: 0
Jenter 15-24 år: 7
Gutter 7-14 år: 1
Gutter 15-24 år: 31

1972:
Jenter 7-14 år: 1
Jenter 15-24 år: 15
Gutter 7-14 år: 2
Gutter 15-24 år: 31

1971:
Jenter 7-14 år: 0
Jenter 15-24 år: 9
Gutter 7-14 år: 1
Gutter 15-24 år: 22

1970:
Jenter 7-14 år: 0
Jenter 15-24 år: 6
Gutter 7-14 år: 1
Gutter 15-24 år: 17

1969:
Jenter 7-14 år: 0
Jenter 15-24 år: 5
Gutter 7-14 år: 0
Gutter 15-24 år: 19