Konsumprisindeksen 1865-2014

I forbindelse med Skjebnemynt-prosjektet kunne det vært interessant å vite hvor mye en eldre mynt faktisk var verdt i året da den kom ut, så på grunnlag av den offisielle konsumprisindeksen utregnet av Statistisk sentralbyrå, har jeg laget en oversikt over hvor mye én krone fra et bestemt år tilsvarer i kroner anno 2014. Hvis man vil finne ut mer om dagliglivet og prisnivået før i tiden, er alle årbøkene til Statistisk sentralbyrå fra årene 1880-2013 blitt digitalisert, og kan fritt lastes ned.

Således kan man på denne siden enkelt regne ut andre mynters kroneverdi sammenlignet med nåtiden; når én krone anno 1950 tilsvarer 18,50 i kroner anno 2014, sier det seg selv at en 10-øring fra samme år tilsvarer kr.1,85 i 2014, mens en 2-øring fra 1950 tilsvarer 37 øre i 2014.

Med tanke på årene 1865-1873, tar tallene kun utgangspunkt i statistikk da man først innførte kroner og ører i Norge i 1874; før den tid brukte man speciedalere og skillinger, der speciedaleren var delt opp i 120 skilling. Som et resultat av opprettelsen av Den skandinaviske myntunion som Norge formelt sluttet seg til 16. oktober 1875, ble verdien av én speciedaler fastsatt til fire kroner, og i overgangsperioden ble det preget mynter med dobbel verdiangivelse, som 20 kroner/5 speciedaler, 1 krone/30 skilling, eller 10 øre/3 skilling.

Myntunionen innebar faste vekslingskurser slik at norske, svenske og danske kroner var like mye verdt i alle tre landene og kunne brukes om hverandre; en vare som kostet 10 øre i Danmark kunne betales med en norsk eller svensk 10-øring - frem til 1901 gjaldt dette bare mynter, før samarbeidet ble utvidet til også å gjelde sedler. Og siden Norge i 1874 gikk over fra sølvstandard til gullstandard, hadde Norges Bank plikt til å innløse pengesedler i tilsvarende verdi i gull; eksempelvis hadde 10-kronersedlene påskriften “NORGES BANK betaler mod denne Seddel til Ihændehaveren TI KRONER GULD”. Parallelt hadde man også gullmynter; i perioden 1874-1910 preget man i Norge både 10- og 20-kroninger i gull, der vekten av 124 20-kroninger eller 248 10-kroninger tilsvarte én kilo rent gull. De mindre valørene - 10-ører, 25-ører, 50-ører, 1-kroner og 2-kroner, ble derimot preget i sølv. Det var tider, det.

Utbruddet av 1. verdenskrig førte til kraftig devaluering av den norske kronen der én krone i 1920 var verdt bare tredjedelen av det den hadde vært verdt seks år tidligere samtidig som sølvprisen steg voldsomt, noe som resulterte i store endringer i pengesystemet; pregningen av sølvmyntene opphørte mot slutten av tiåret, og Norges Banks plikt til å innløse sedler i gull ble suspendert i to perioder; fra 4. august 1914 til 8. mars 1916 og fra 19. mars 1920 til 1. mai 1928, før gullinnløsningsplikten ble opphevet 27. september 1931; etter den tid har norske pengesedler bare papirverdi. Devalueringen av den norske kronen i løpet av krigsårene ble også slutten for myntunionen da Norge ble invandert av svensker på utkikk etter norsk valuta som de kunne bruke i hjemlandet der den hadde langt større verdi, noe som førte til at det i 1917 ble forbudt å eksportere norsk mynt - og til slutt til avviklingen av myntunionen; i 1924 fikk Norge, Sverige og Danmark egne mynter som bare kunne brukes i landet der de var utgitt.

Deflasjonen av den norske kronen i perioden 1920-1933 der sparepenger gjemt i madrassen ble doblet i verdi er også noe som hører gamle dager til, i motsetning til dagens praksis, der Norges Bank med jevne mellomrom ugyldiggjør pengesedler, noe som i bunn og grunn ikke er annet enn offisielt tyveri pakket inn i pene ord; tidene har jammen endret seg siden man kunne gå i banken og veksle inn femtilappen i rent gull.

- - - - -

1 krone anno 1865 = 68,45 kroner anno 2014
1 krone anno 1866 = 68,45 kroner anno 2014
1 krone anno 1867 = 65,19 kroner anno 2014
1 krone anno 1868 = 65,19 kroner anno 2014
1 krone anno 1869 = 68,45 kroner anno 2014

1 krone anno 1870 = 68,45 kroner anno 2014
1 krone anno 1871 = 68,45 kroner anno 2014
1 krone anno 1872 = 62,23 kroner anno 2014
1 krone anno 1873 = 57,04 kroner anno 2014
1 krone anno 1874 = 54,76 kroner anno 2014
1 krone anno 1875 = 57,04 kroner anno 2014
1 krone anno 1876 = 57,04 kroner anno 2014
1 krone anno 1877 = 57,04 kroner anno 2014
1 krone anno 1878 = 65,19 kroner anno 2014
1 krone anno 1879 = 68,45 kroner anno 2014

1 krone anno 1880 = 65,19 kroner anno 2014
1 krone anno 1881 = 62,23 kroner anno 2014
1 krone anno 1882 = 62,23 kroner anno 2014
1 krone anno 1883 = 65,19 kroner anno 2014
1 krone anno 1884 = 65,19 kroner anno 2014
1 krone anno 1885 = 68,45 kroner anno 2014
1 krone anno 1886 = 72,05 kroner anno 2014
1 krone anno 1887 = 76,06 kroner anno 2014
1 krone anno 1888 = 72,05 kroner anno 2014
1 krone anno 1889 = 68,45 kroner anno 2014

1 krone anno 1890 = 68,45 kroner anno 2014
1 krone anno 1891 = 68,45 kroner anno 2014
1 krone anno 1892 = 68,45 kroner anno 2014
1 krone anno 1893 = 68,45 kroner anno 2014
1 krone anno 1894 = 72,05 kroner anno 2014
1 krone anno 1895 = 72,05 kroner anno 2014
1 krone anno 1896 = 72,05 kroner anno 2014
1 krone anno 1897 = 72,05 kroner anno 2014
1 krone anno 1898 = 65,19 kroner anno 2014
1 krone anno 1899 = 65,19 kroner anno 2014

1 krone anno 1900 = 62,23 kroner anno 2014
1 krone anno 1901 = 62,23 kroner anno 2014
1 krone anno 1902 = 65,19 kroner anno 2014
1 krone anno 1903 = 65,19 kroner anno 2014
1 krone anno 1904 = 68,45 kroner anno 2014
1 krone anno 1905 = 65,19 kroner anno 2014
1 krone anno 1906 = 65,19 kroner anno 2014
1 krone anno 1907 = 62,23 kroner anno 2014
1 krone anno 1908 = 62,23 kroner anno 2014
1 krone anno 1909 = 62,23 kroner anno 2014

1 krone anno 1910 = 59,52 kroner anno 2014
1 krone anno 1911 = 57,04 kroner anno 2014
1 krone anno 1912 = 54,76 kroner anno 2014
1 krone anno 1913 = 52,65 kroner anno 2014
1 krone anno 1914 = 52,65 kroner anno 2014
1 krone anno 1915 = 45,63 kroner anno 2014
1 krone anno 1916 = 38,03 kroner anno 2014
1 krone anno 1917 = 30,42 kroner anno 2014
1 krone anno 1918 = 21,73 kroner anno 2014
1 krone anno 1919 = 20,43 kroner anno 2014

1 krone anno 1920 = 17,78 kroner anno 2014
1 krone anno 1921 = 19,01 kroner anno 2014
1 krone anno 1922 = 22,82 kroner anno 2014
1 krone anno 1923 = 24,45 kroner anno 2014
1 krone anno 1924 = 22,08 kroner anno 2014
1 krone anno 1925 = 21,73 kroner anno 2014
1 krone anno 1926 = 25,35 kroner anno 2014
1 krone anno 1927 = 28,52 kroner anno 2014
1 krone anno 1928 = 30,42 kroner anno 2014
1 krone anno 1929 = 31,84 kroner anno 2014

1 krone anno 1930 = 32,60 kroner anno 2014
1 krone anno 1931 = 34,23 kroner anno 2014
1 krone anno 1932 = 35,10 kroner anno 2014
1 krone anno 1933 = 36,03 kroner anno 2014
1 krone anno 1934 = 35,10 kroner anno 2014
1 krone anno 1935 = 35,10 kroner anno 2014
1 krone anno 1936 = 34,23 kroner anno 2014
1 krone anno 1937 = 31,84 kroner anno 2014
1 krone anno 1938 = 30,42 kroner anno 2014
1 krone anno 1939 = 30,42 kroner anno 2014

1 krone anno 1940 = 26,33 kroner anno 2014
1 krone anno 1941 = 22,08 kroner anno 2014
1 krone anno 1942 = 21,06 kroner anno 2014
1 krone anno 1943 = 20,43 kroner anno 2014
1 krone anno 1944 = 20,13 kroner anno 2014
1 krone anno 1945 = 19,84 kroner anno 2014
1 krone anno 1946 = 19,28 kroner anno 2014
1 krone anno 1947 = 19,28 kroner anno 2014
1 krone anno 1948 = 19,56 kroner anno 2014
1 krone anno 1949 = 19,28 kroner anno 2014

1 krone anno 1950 = 18,50 kroner anno 2014
1 krone anno 1951 = 15,92 kroner anno 2014
1 krone anno 1952 = 14,56 kroner anno 2014
1 krone anno 1953 = 14,26 kroner anno 2014
1 krone anno 1954 = 13,69 kroner anno 2014
1 krone anno 1955 = 13,55 kroner anno 2014
1 krone anno 1956 = 13,04 kroner anno 2014
1 krone anno 1957 = 12,68 kroner anno 2014
1 krone anno 1958 = 12,12 kroner anno 2014
1 krone anno 1959 = 11,80 kroner anno 2014

1 krone anno 1960 = 11,80 kroner anno 2014
1 krone anno 1961 = 11,50 kroner anno 2014
1 krone anno 1962 = 10,95 kroner anno 2014
1 krone anno 1963 = 10,70 kroner anno 2014
1 krone anno 1964 = 10,14 kroner anno 2014
1 krone anno 1965 = 9,71 kroner anno 2014
1 krone anno 1966 = 9,38 kroner anno 2014
1 krone anno 1967 = 9,01 kroner anno 2014
1 krone anno 1968 = 8,66 kroner anno 2014
1 krone anno 1969 = 8,45 kroner anno 2014

1 krone anno 1970 = 7,65 kroner anno 2014
1 krone anno 1971 = 7,17 kroner anno 2014
1 krone anno 1972 = 6,71 kroner anno 2014
1 krone anno 1973 = 6,22 kroner anno 2014
1 krone anno 1974 = 5,70 kroner anno 2014
1 krone anno 1975 = 5,11 kroner anno 2014
1 krone anno 1976 = 4,67 kroner anno 2014
1 krone anno 1977 = 4,28 kroner anno 2014
1 krone anno 1978 = 3,96 kroner anno 2014
1 krone anno 1979 = 3,78 kroner anno 2014

1 krone anno 1980 = 3,41 kroner anno 2014
1 krone anno 1981 = 3,00 kroner anno 2014
1 krone anno 1982 = 2,69 kroner anno 2014
1 krone anno 1983 = 2,48 kroner anno 2014
1 krone anno 1984 = 2,34 kroner anno 2014
1 krone anno 1985 = 2,21 kroner anno 2014
1 krone anno 1986 = 2,06 kroner anno 2014
1 krone anno 1987 = 1,90 kroner anno 2014
1 krone anno 1988 = 1,78 kroner anno 2014
1 krone anno 1989 = 1,70 kroner anno 2014

1 krone anno 1990 = 1,64 kroner anno 2014
1 krone anno 1991 = 1,58 kroner anno 2014
1 krone anno 1992 = 1,55 kroner anno 2014
1 krone anno 1993 = 1,51 kroner anno 2014
1 krone anno 1994 = 1,49 kroner anno 2014
1 krone anno 1995 = 1,45 kroner anno 2014
1 krone anno 1996 = 1,44 kroner anno 2014
1 krone anno 1997 = 1,40 kroner anno 2014
1 krone anno 1998 = 1,37 kroner anno 2014
1 krone anno 1999 = 1,34 kroner anno 2014

1 krone anno 2000 = 1,30 kroner anno 2014
1 krone anno 2001 = 1,26 kroner anno 2014
1 krone anno 2002 = 1,24 kroner anno 2014
1 krone anno 2003 = 1,21 kroner anno 2014
1 krone anno 2004 = 1,21 kroner anno 2014
1 krone anno 2005 = 1,19 kroner anno 2014
1 krone anno 2006 = 1,16 kroner anno 2014
1 krone anno 2007 = 1,15 kroner anno 2014
1 krone anno 2008 = 1,11 kroner anno 2014
1 krone anno 2009 = 1,09 kroner anno 2014

1 krone anno 2010 = 1,06 kroner anno 2014
1 krone anno 2011 = 1,05 kroner anno 2014
1 krone anno 2012 = 1,04 kroner anno 2014
1 krone anno 2013 = 1,02 kroner anno 2014