Søndag 23. November 2014

Noe å tenke på …?

Kort fortalt har jeg et enkelt spørsmål jeg håper noen kan være i stand til å svare på: Hvorfor er det betydelig flere (om lag dobbelt så mange) unge som tar livet sitt i Norge som i Danmark når forholdet tidligere var det motsatte?

Ser man på tallene som viser antall selvmord pr. 100.000 innbyggere blant ungdom i alderen 10-24 år i Norge og Danmark, hentet fra statistikken i perioden 1995-2002 og 2003-2012, med den nordiske databasen som kilde - kan man lett se at forskjellen er markant:

2012:

Jenter 10-19 år:
Norge: 3,2
Danmark: 1,2

Jenter 20-24 år:
Norge: 7,3
Danmark: 4,1

Gutter 10-19 år:
Norge: 4,6
Danmark: 2,5

Gutter 20-24 år:
Norge: 18,7
Danmark: 9,5

2011:

Jenter 10-19 år:
Norge: 3,9
Danmark: 1,2

Jenter 20-24 år:
Norge: 6,9
Danmark: 4,2

Gutter 10-19 år:
Norge: 6,1
Danmark: 2,5

Gutter 20-24 år:
Norge: 24,8
Danmark: 9,8

2010:

Jenter 10-19 år:
Norge: 1,3
Danmark: 1,2

Jenter 20-24 år:
Norge: 6,0
Danmark: 3,7

Gutter 10-19 år:
Norge: 6,1
Danmark: 3,4

Gutter 20-24 år:
Norge: 25,7
Danmark: 3,0 (korrekt tall, men dette kan umulig stemme.)

2009:

Jenter 10-19 år:
Norge: 4,5
Danmark: 1,2

Jenter 20-24 år:
Norge: 4,8
Danmark: 0,6

Gutter 10-19 år:
Norge: 7,7
Danmark: 2,8

Gutter 20-24 år:
Norge: 17,6
Danmark: 9,8

2008:

Jenter 10-19 år:
Norge: 3,9
Danmark: 1,5

Jenter 20-24 år:
Norge: 6,3
Danmark: 3,3

Gutter 10-19 år:
Norge: 5,5
Danmark: 2,8

Gutter 20-24 år:
Norge: 21,0
Danmark: 13,4

2007:

Ingen tilgjengelige tall.

2006:

Jenter 10-19 år:
Norge: 2,0
Danmark: 1,5

Jenter 20-24 år:
Norge: 8,8
Danmark: 3,5

Gutter 10-19 år:
Norge: 7,6
Danmark: 2,0

Gutter 20-24 år:
Norge: 32,0
Danmark: 12,2

2005:

Jenter 10-19 år:
Norge: 2,4
Danmark: 0,6

Jenter 20-24 år:
Norge: 10,4
Danmark: 3,5

Gutter 10-19 år:
Norge: 7,1
Danmark: 3,3

Gutter 20-24 år:
Norge: 23,0
Danmark: 8,8

2004:

Jenter 10-19 år:
Norge: 4,3
Danmark: -

Jenter 20-24 år:
Norge: 7,2
Danmark: -

Gutter 10-19 år:
Norge: 6,9
Danmark: -

Gutter 20-24 år:
Norge: 24,7
Danmark: -

2003:

Jenter 10-19 år:
Norge: 3,9
Danmark: -

Jenter 20-24 år:
Norge: 6,7
Danmark: -

Gutter 10-19 år:
Norge: 9,0
Danmark: -

Gutter 20-24 år:
Norge: 25,8
Danmark: -

2002:

Jenter 10-19 år:
Norge: 2,9
Danmark: -

Jenter 20-24 år:
Norge: 5,2
Danmark: -

Gutter 10-19 år:
Norge: 6,8
Danmark: -

Gutter 20-24 år:
Norge: 22,3
Danmark: -

2001:

Jenter 10-19 år:
Norge: 2,9
Danmark: 0,7

Jenter 20-24 år:
Norge: 8,9
Danmark: 3,1

Gutter 10-19 år:
Norge: 7,3
Danmark: 5,7

Gutter 20-24 år:
Norge: 28,7
Danmark: 13,9

2000:

Jenter 10-19 år:
Norge: 3,0
Danmark: 2,5

Jenter 20-24 år:
Norge: 4,4
Danmark: 1,2

Gutter 10-19 år:
Norge: 11,3
Danmark: 4,4

Gutter 20-24 år:
Norge: 29,9
Danmark: 16,0

1999:

Jenter 10-19 år:
Norge: 6,4
Danmark: 0,4

Jenter 20-24 år:
Norge: 5,8
Danmark: 3,5

Gutter 10-19 år:
Norge: 10,1
Danmark: 5,4

Gutter 20-24 år:
Norge: 36,4
Danmark: 15,2

1998:

Jenter 10-19 år:
Norge: -
Danmark: 1,4

Jenter 20-24 år:
Norge: -
Danmark: 2,9

Gutter 10-19 år:
Norge: -
Danmark: 6,1

Gutter 20-24 år:
Norge: -
Danmark: 10,0

1997:

Jenter 10-19 år:
Norge: 3,1
Danmark: 2,8

Jenter 20-24 år:
Norge: 3,4
Danmark: 5,0

Gutter 10-19 år:
Norge: 8,8
Danmark: 7,4

Gutter 20-24 år:
Norge: 24,4
Danmark: 14,1

1996:

Ingen tilgjengelige tall.

1995:

Jenter 10-19 år:
Norge: 3,9
Danmark: 0,7

Jenter 20-24 år:
Norge: 5,1
Danmark: 3,3

Gutter 10-19 år:
Norge: 12,9
Danmark: 5,3

Gutter 20-24 år:
Norge: 24,6
Danmark: 16,7

For å være på den sikre siden har jeg også funnet frem til kildeopplysningene; det norske tallmaterialet er tatt fra Statistikkbanken til Statistisk sentralbyrå, mens de danske tallene er hentet fra Statistikkbanken til Center for Selvmordsforskning; så mange unge over 14 år har tatt livet sitt i de to landene siden 1970 - og legg merke til hvordan forskjellen mellom Norge og Danmark endrer seg over tid:

2012:

Norge:
15-24 år: 66 - 21 jenter og 45 gutter

Danmark:
15-19 år: 17 - 4 jenter og 13 gutter
20-29 år: 43 - 11 jenter og 32 gutter

2011:

Norge:
15-24 år: 78 - 20 jenter og 58 gutter

Danmark:
15-19 år: 13 - 4 jenter og 9 gutter
20-29 år: 40 - 12 jenter og 28 gutter

2010:

Norge:
15-24 år: 72 - 13 jenter og 59 gutter

Danmark:
15-19 år: 16 - 4 jenter og 12 gutter
20-29 år: 38 - 7 jenter og 31 gutter

2009:

Norge:
15-24 år: 69 - 18 jenter og 51 gutter

Danmark:
15-19 år: 11 - 3 jenter og 8 gutter
20-29 år: 39 - 3 jenter og 36 gutter

2008:

Norge:
15-24 år: 69 - 21 jenter og 48 gutter

Danmark:
15-19 år: 12 - 3 jenter og 9 gutter
20-29 år: 49 - 9 jenter og 40 gutter

2007:

Norge:
15-24 år: 59 - 14 jenter og 45 gutter

Danmark:
15-19 år: 7 - 2 jenter og 5 gutter
20-29 år: 47 - 9 jenter og 38 gutter

2006:

Norge:
15-24 år: 86 - 18 jenter og 68 gutter

Danmark:
15-19 år: 10 - 4 jenter og 6 gutter
20-29 år: 50 - 12 jenter og 38 gutter

2005:

Norge:
15-24 år: 70 - 20 jenter og 50 gutter

Danmark:
15-19 år: 10 - 2 jenter og 8 gutter
20-29 år: 50 - 11 jenter og 39 gutter

2004:

Norge:
15-24 år: 78 - 20 jenter og 58 gutter

Danmark:
15-19 år: 13 - 2 jenter og 11 gutter
20-29 år: 64 - 20 jenter og 44 gutter

2003:

Norge:
15-24 år: 75 - 17 jenter og 58 gutter

Danmark:
15-19 år: 9 - 1 jente og 8 gutter
20-29 år: 46 - 12 jenter og 34 gutter

2002:

Norge:
15-24 år: 64 - 15 jenter og 49 gutter

Danmark:
15-19 år: 15 - 3 jenter og 12 gutter
20-29 år: 63 - 8 jenter og 55 gutter

2001:

Norge:
15-24 år: 81 - 20 jenter og 61 gutter

Danmark:
15-19 år: 17 - 2 jenter og 15 gutter
20-29 år: 59 - 10 jenter og 49 gutter

2000:

Norge:
15-24 år: 84 - 14 jenter og 70 gutter

Danmark:
15-19 år: 19 - 7 jenter og 12 gutter
20-29 år: 64 - 10 jenter og 54 gutter

1999:

Norge:
15-24 år: 103 - 24 jenter og 79 gutter

Danmark:
15-19 år: 14 - 1 jente og 13 gutter
20-29 år: 93 - 20 jenter og 73 gutter

1998:

Norge:
15-24 år: 88 - 21 jenter og 67 gutter

Danmark:
15-19 år: 20 - 4 jenter og 16 gutter
20-29 år: 65 - 11 jenter og 54 gutter

1997:

Norge:
15-24 år: 71 - 13 jenter og 58 gutter

Danmark:
15-19 år: 27 - 8 jenter og 19 gutter
20-29 år: 81 - 22 jenter og 59 gutter

1996:

Norge:
15-24 år: 78 - 16 jenter og 62 gutter

Danmark:
15-19 år: 17 - 4 jenter og 13 gutter
20-29 år: 77 - 10 jenter og 67 gutter

1995:

Norge:
15-24 år: 84 - 16 jenter og 68 gutter

Danmark:
15-19 år: 17 - 2 jenter og 15 gutter
20-29 år: 102 - 11 jenter og 91 gutter

1994:

Norge:
15-24 år: 77 - 13 jenter og 64 gutter

Danmark:
15-19 år: 15 - 4 jenter og 11 gutter
20-29 år: 83 - 17 jenter og 66 gutter

1993:

Norge:
15-24 år: 87 - 18 jenter og 69 gutter

Danmark:
15-19 år: 15 - 3 jenter og 12 gutter
20-29 år: 100 - 17 jenter og 83 gutter

1992:

Norge:
15-24 år: 107 - 16 jenter og 91 gutter

Danmark:
15-19 år: 14 - 4 jenter og 10 gutter
20-29 år: 103 - 22 jenter og 81 gutter

1991:

Norge:
15-24 år: 104 - 14 jenter og 90 gutter

Danmark:
15-19 år: 16 - 5 jenter og 11 gutter
20-29 år: 122 - 22 jenter og 100 gutter

1990:

Norge:
15-24 år: 94 - 20 jenter og 74 gutter

Danmark:
15-19 år: 18 - 4 jenter og 14 gutter
20-29 år: 108 - 25 jenter og 83 gutter

1989:

Norge:
15-24 år: 108 - 20 jenter og 88 gutter

Danmark:
15-19 år: 18 - 3 jenter og 15 gutter
20-29 år: 120 - 30 jenter og 90 gutter

1988:

Norge:
15-24 år: 112 - 21 jenter og 91 gutter

Danmark:
15-19 år: 23 - 9 jenter og 14 gutter
20-29 år: 148 - 35 jenter og 113 gutter

1987:

Norge:
15-24 år: 92 - 12 jenter og 80 gutter

Danmark:
15-19 år: 19 - 8 jenter og 11 gutter
20-29 år: 163 - 45 jenter og 118 gutter

1986:

Norge:
15-24 år: 81 - 12 jenter og 69 gutter

Danmark:
15-19 år: 23 - 3 jenter og 20 gutter
20-29 år: 136 - 40 jenter og 96 gutter

1985:

Norge:
15-24 år: 97 - 24 jenter og 73 gutter

Danmark:
15-19 år: 33 - 9 jenter og 24 gutter
20-29 år: 166 - 47 jenter og 119 gutter

1984:

Norge:
15-24 år: 100 - 16 jenter og 84 gutter

Danmark:
15-19 år: 28 - 3 jenter og 25 gutter
20-29 år: 134 - 35 jenter og 99 gutter

1983:

Norge:
15-24 år: 81 - 11 jenter og 70 gutter

Danmark:
15-19 år: 23 - 4 jenter og 19 gutter
20-29 år: 140 - 40 jenter og 100 gutter

1982:

Norge:
15-24 år: 77 - 15 jenter og 62 gutter

Danmark:
15-19 år: 33 - 10 jenter og 23 gutter
20-29 år: 177 - 51 jenter og 126 gutter

1981:

Norge:
15-24 år: 75 - 10 jenter og 65 gutter

Danmark:
15-19 år: 23 - 5 jenter og 18 gutter
20-29 år: 166 - 42 jenter og 124 gutter

1980:

Norge:
15-24 år: 75 - 10 jenter og 65 gutter

Danmark:
15-19 år: 24 - 9 jenter og 15 gutter
20-29 år: 177 - 52 jenter og 125 gutter

1979:

Norge:
15-24 år: 65 - 16 jenter og 49 gutter

Danmark:
15-19 år: 23 - 9 jenter og 14 gutter
20-29 år: 144 - 40 jenter og 104 gutter

1978:

Norge:
15-24 år: 76 - 19 jenter og 57 gutter

Danmark:
15-19 år: 16 - 7 jenter og 9 gutter
20-29 år: 128 - 42 jenter og 86 gutter

1977:

Norge:
15-24 år: 68 - 16 jenter og 52 gutter

Danmark:
15-19 år: 16 - 5 jenter og 11 gutter
20-29 år: 131 - 37 jenter og 94 gutter

1976:

Norge:
15-24 år: 56 - 17 jenter og 39 gutter

Danmark:
15-19 år: 20 - 4 jenter og 16 gutter
20-29 år: 140 - 40 jenter og 100 gutter

1975:

Norge:
15-24 år: 51 - 14 jenter og 37 gutter

Danmark:
15-19 år: 19 - 6 jenter og 13 gutter
20-29 år: 144 - 36 jenter og 108 gutter

1974:

Norge:
15-24 år: 57 - 13 jenter og 44 gutter

Danmark:
15-19 år: 21 - 4 jenter og 17 gutter
20-29 år: 137 - 26 jenter og 111 gutter

1973:

Norge:
15-24 år: 38 - 7 jenter og 31 gutter

Danmark:
15-19 år: 22 - 9 jenter og 13 gutter
20-29 år: 116 - 28 jenter og 88 gutter

1972:

Norge:
15-24 år: 46 - 15 jenter og 31 gutter

Danmark:
15-19 år: 19 - 7 jenter og 12 gutter
20-29 år: 116 - 39 jenter og 77 gutter

1971:

Norge:
15-24 år: 31 - 9 jenter og 22 gutter

Danmark:
15-19 år: 19 - 4 jenter og 15 gutter
20-29 år: 123 - 40 jenter og 83 gutter

1970:

Norge:
15-24 år: 23 - 6 jenter og 17 gutter

Danmark:
15-19 år: 9 - 2 jenter og 7 gutter
20-29 år: 120 - 35 jenter og 85 gutter

Som du ser, var det vesentlig flere selvmord blant unge i Danmark enn i Norge i 1970, men siden 1988 har antallet blitt redusert i begge landene - med størst nedgang i Danmark. Det eneste som har økt, er antall selvmordsforsøk blant ungdom i alderen 15-19 år; i perioden 1990-2010 har antallet i Fyn Amt - som var det eneste stedet i Danmark der man førte statistikk over selvmordsforsøk i denne tidsperioden - mer enn blitt doblet fra 46 til 100. Hadde man ført samme type statistikk i Norge, er det overveiende sannsynlig at man hadde sett den samme utviklingen.

Likevel - i forhold til 1980-årene er de danske tallene for selvmord i 2012 knapt tredjeparten av det de var i 1980, mens tallene i Norge har gått ned fra 75 til 66 i samme periode. Så hvorfor har Norge, et land med færre innbyggere, idag flere selvmord i aldersgruppen 15-24 år enn Danmark har i aldersgruppen 15-29 år? Hvorfor er det om lag dobbelt så mange unge som tar livet sitt i Norge? Hva er det man har klart i Danmark som man ikke får til her hjemme …?

- Brian

Si din oppriktige mening om dette innlegget

Det hadde vært snilt av deg om du kunne fylle ut skjemaet for å legge til kommentaren din. Så lenge du ikke begynner å jage meg med en løpsk motorsag og vil grille meg i mikrobølgeovnen, er alt i orden.
Tusen takk for at du tar deg tid til å skrive noen ord i denne bloggen, og håper alt ordner seg for deg; det fortjener du virkelig.