Selvmord i Norge i 2013

Ettersom Statistisk sentralbyrås ansvar for å publisere statistikk om dødsårsaker opphørte i 2013, har jeg hentet opplysningene fra Dødsårsaksregisterets statistikkbank, og brukt Folkehelseinstituttets offisielle tall.

Kvinner 7-14 år: 0
Kvinner 15-24 år: 20
Kvinner 25-34 år: 24
Kvinner 35-44 år: 30
Kvinner 45-54 år: 45
Kvinner 55-64 år: 35
Kvinner 65-74 år: 17
Kvinner 75-84 år: 4
Kvinner 85 år eller eldre: 1
Kvinner - totalt: 176

Menn 7-14 år: 1
Menn 15-24 år: 44
Menn 25-34 år: 56
Menn 35-44 år: 75
Menn 45-54 år: 79
Menn 55-64 år: 55
Menn 65-74 år: 37
Menn 75-84 år: 25
Menn 85 år eller eldre: 6
Menn - totalt: 378

Begge kjønn 7-14 år: 1
Begge kjønn 15-24 år: 64
Begge kjønn 25-34 år: 80
Begge kjønn 35-44 år: 105
Begge kjønn 45-54 år: 124
Begge kjønn 55-64 år: 90
Begge kjønn 65-74 år: 54
Begge kjønn 75-84 år: 29
Begge kjønn 85 år eller eldre: 7
Begge kjønn - totalt: 554

Dødsmåte:

Kvinner:
Forgiftning: 67
Henging og kvelning: 67
Drukning: 15
Skyting og eksplosive stoffer: 2
Skjærende eller stikkende redskaper: 4
Sprang fra høyt sted: 4
Annen eller uoppgitt måte: 16
Ukjent: 1
Totalt: 176

Menn:
Forgiftning: 49
Henging og kvelning: 174
Drukning: 14
Skyting og eksplosive stoffer: 69
Skjærende eller stikkende redskaper: 16
Sprang fra høyt sted: 19
Annen eller uoppgitt måte: 36
Ukjent: 1
Totalt: 378

Begge kjønn:
Forgiftning: 116
Henging og kvelning: 241
Drukning: 29
Skyting og eksplosive stoffer: 71
Skjærende eller stikkende redskaper: 20
Sprang fra høyt sted: 23
Annen eller uoppgitt måte: 52
Ukjent: 2
Totalt: 554