Selvmord i Norge i 2012

Tallene er hentet fra Statistikkbanken til Statistisk sentralbyrå.

Kvinner 7-14 år: 1
Kvinner 15-24 år: 21
Kvinner 25-34 år: 17
Kvinner 35-44 år: 23
Kvinner 45-54 år: 37
Kvinner 55-64 år: 24
Kvinner 65-74 år: 9
Kvinner 75-84 år: 10
Kvinner 85 år eller eldre: 4
Kvinner - totalt: 146

Menn 7-14 år: 1
Menn 15-24 år: 45
Menn 25-34 år: 61
Menn 35-44 år: 76
Menn 45-54 år: 72
Menn 55-64 år: 59
Menn 65-74 år: 22
Menn 75-84 år: 22
Menn 85 år eller eldre: 11
Menn - totalt: 369

Begge kjønn 7-14 år: 2
Begge kjønn 15-24 år: 66
Begge kjønn 25-34 år: 78
Begge kjønn 35-44 år: 99
Begge kjønn 45-54 år: 109
Begge kjønn 55-64 år: 83
Begge kjønn 65-74 år: 31
Begge kjønn 75-84 år: 32
Begge kjønn 85 år eller eldre: 15
Begge kjønn - totalt: 515

Dødsmåte:

Kvinner:
Forgiftning: 58
Henging og kvelning: 41
Drukning: 17
Skyting og eksplosive stoffer: 4
Skjærende eller stikkende redskaper: 5
Sprang fra høyt sted: 13
Annen eller uoppgitt måte: 8
Totalt: 146

Menn:
Forgiftning: 41
Henging og kvelning: 160
Drukning: 9
Skyting og eksplosive stoffer: 79
Skjærende eller stikkende redskaper: 12
Sprang fra høyt sted: 26
Annen eller uoppgitt måte: 42
Totalt: 369

Begge kjønn:
Forgiftning: 99
Henging og kvelning: 201
Drukning: 26
Skyting og eksplosive stoffer: 83
Skjærende eller stikkende redskaper: 17
Sprang fra høyt sted: 39
Annen eller uoppgitt måte: 50
Totalt: 515