Selvmord i Norge i 2011

Tallene er hentet fra Statistikkbanken til Statistisk sentralbyrå.

Kvinner 7-14 år: 4
Kvinner 15-24 år: 20
Kvinner 25-34 år: 23
Kvinner 35-44 år: 30
Kvinner 45-54 år: 42
Kvinner 55-64 år: 24
Kvinner 65-74 år: 15
Kvinner 75-84 år: 5
Kvinner 85 år eller eldre: 1
Kvinner - totalt: 164

Menn 7-14 år: 3
Menn 15-24 år: 58
Menn 25-34 år: 73
Menn 35-44 år: 80
Menn 45-54 år: 81
Menn 55-64 år: 69
Menn 65-74 år: 34
Menn 75-84 år: 24
Menn 85 år eller eldre: 12
Menn - totalt: 434

Begge kjønn 7-14 år: 7
Begge kjønn 15-24 år: 78
Begge kjønn 25-34 år: 96
Begge kjønn 35-44 år: 110
Begge kjønn 45-54 år: 123
Begge kjønn 55-64 år: 93
Begge kjønn 65-74 år: 49
Begge kjønn 75-84 år: 29
Begge kjønn 85 år eller eldre: 13
Begge kjønn - totalt: 598

Dødsmåte:

Kvinner:
Forgiftning: 57
Henging og kvelning: 63
Drukning: 11
Skyting og eksplosive stoffer: 3
Skjærende eller stikkende redskaper: 5
Sprang fra høyt sted: 14
Annen eller uoppgitt måte: 11
Totalt: 164

Menn:
Forgiftning: 64
Henging og kvelning: 204
Drukning: 13
Skyting og eksplosive stoffer: 66
Skjærende eller stikkende redskaper: 11
Sprang fra høyt sted: 23
Annen eller uoppgitt måte: 53
Totalt: 434

Begge kjønn:
Forgiftning: 121
Henging og kvelning: 267
Drukning: 24
Skyting og eksplosive stoffer: 69
Skjærende eller stikkende redskaper: 16
Sprang fra høyt sted: 37
Annen eller uoppgitt måte: 64
Totalt: 598