Selvmord i Norge i 2010

Tallene er hentet fra Statistikkbanken til Statistisk sentralbyrå.

Kvinner 7-14 år: 0
Kvinner 15-24 år: 13
Kvinner 25-34 år: 24
Kvinner 35-44 år: 25
Kvinner 45-54 år: 43
Kvinner 55-64 år: 36
Kvinner 65-74 år: 13
Kvinner 75-84 år: 6
Kvinner 85 år eller eldre: 4
Kvinner - totalt: 164

Menn 7-14 år: 1
Menn 15-24 år: 59
Menn 25-34 år: 62
Menn 35-44 år: 70
Menn 45-54 år: 62
Menn 55-64 år: 56
Menn 65-74 år: 43
Menn 75-84 år: 23
Menn 85 år eller eldre: 8
Menn - totalt: 384

Begge kjønn 7-14 år: 1
Begge kjønn 15-24 år: 72
Begge kjønn 25-34 år: 86
Begge kjønn 35-44 år: 95
Begge kjønn 45-54 år: 105
Begge kjønn 55-64 år: 92
Begge kjønn 65-74 år: 56
Begge kjønn 75-84 år: 29
Begge kjønn 85 år eller eldre: 12
Begge kjønn - totalt: 548

Dødsmåte:

Kvinner:
Forgiftning: 69
Henging og kvelning: 55
Drukning: 17
Skyting og eksplosive stoffer: 2
Skjærende eller stikkende redskaper: 5
Sprang fra høyt sted: 10
Annen eller uoppgitt måte: 6
Totalt: 164

Menn:
Forgiftning: 40
Henging og kvelning: 175
Drukning: 12
Skyting og eksplosive stoffer: 82
Skjærende eller stikkende redskaper: 12
Sprang fra høyt sted: 15
Annen eller uoppgitt måte: 48
Totalt: 384

Begge kjønn:
Forgiftning: 109
Henging og kvelning: 230
Drukning: 29
Skyting og eksplosive stoffer: 84
Skjærende eller stikkende redskaper: 17
Sprang fra høyt sted: 25
Annen eller uoppgitt måte: 54
Totalt: 548