Selvmord i Norge i 2009

Tallene er hentet fra Statistikkbanken til Statistisk sentralbyrå.

Kvinner 7-14 år: 3
Kvinner 15-24 år: 18
Kvinner 25-34 år: 31
Kvinner 35-44 år: 25
Kvinner 45-54 år: 34
Kvinner 55-64 år: 27
Kvinner 65-74 år: 12
Kvinner 75-84 år: 3
Kvinner 85 år eller eldre: 4
Kvinner - totalt: 157

Menn 7-14 år: 1
Menn 15-24 år: 51
Menn 25-34 år: 64
Menn 35-44 år: 83
Menn 45-54 år: 70
Menn 55-64 år: 76
Menn 65-74 år: 35
Menn 75-84 år: 26
Menn 85 år eller eldre: 10
Menn - totalt: 416

Begge kjønn 7-14 år: 4
Begge kjønn 15-24 år: 69
Begge kjønn 25-34 år: 95
Begge kjønn 35-44 år: 108
Begge kjønn 45-54 år: 104
Begge kjønn 55-64 år: 103
Begge kjønn 65-74 år: 47
Begge kjønn 75-84 år: 29
Begge kjønn 85 år eller eldre: 14
Begge kjønn - totalt: 573

Dødsmåte:

Kvinner:
Forgiftning: 56
Henging og kvelning: 67
Drukning: 16
Skyting og eksplosive stoffer: 1
Skjærende eller stikkende redskaper: 2
Sprang fra høyt sted: 5
Annen eller uoppgitt måte: 10
Totalt: 157

Menn:
Forgiftning: 52
Henging og kvelning: 164
Drukning: 30
Skyting og eksplosive stoffer: 96
Skjærende eller stikkende redskaper: 14
Sprang fra høyt sted: 16
Annen eller uoppgitt måte: 44
Totalt: 416

Begge kjønn:
Forgiftning: 108
Henging og kvelning: 231
Drukning: 46
Skyting og eksplosive stoffer: 97
Skjærende eller stikkende redskaper: 16
Sprang fra høyt sted: 21
Annen eller uoppgitt måte: 54
Totalt: 573