Selvmord i Norge i 2008

Tallene er hentet fra Statistikkbanken til Statistisk sentralbyrå.

Kvinner 7-14 år: 0
Kvinner 15-24 år: 21
Kvinner 25-34 år: 27
Kvinner 35-44 år: 29
Kvinner 45-54 år: 30
Kvinner 55-64 år: 27
Kvinner 65-74 år: 8
Kvinner 75-84 år: 11
Kvinner 85 år eller eldre: 5
Kvinner - totalt: 158

Menn 7-14 år: 1
Menn 15-24 år: 48
Menn 25-34 år: 59
Menn 35-44 år: 78
Menn 45-54 år: 49
Menn 55-64 år: 62
Menn 65-74 år: 21
Menn 75-84 år: 18
Menn 85 år eller eldre: 11
Menn - totalt: 347

Begge kjønn 7-14 år: 1
Begge kjønn 15-24 år: 69
Begge kjønn 25-34 år: 86
Begge kjønn 35-44 år: 107
Begge kjønn 45-54 år: 79
Begge kjønn 55-64 år: 89
Begge kjønn 65-74 år: 29
Begge kjønn 75-84 år: 29
Begge kjønn 85 år eller eldre: 16
Begge kjønn - totalt: 505

Dødsmåte:

Kvinner:
Forgiftning: 59
Henging og kvelning: 53
Drukning: 22
Skyting og eksplosive stoffer: 2
Skjærende eller stikkende redskaper: 2
Sprang fra høyt sted: 5
Annen eller uoppgitt måte: 15
Totalt: 158

Menn:
Forgiftning: 42
Henging og kvelning: 134
Drukning: 10
Skyting og eksplosive stoffer: 83
Skjærende eller stikkende redskaper: 16
Sprang fra høyt sted: 16
Annen eller uoppgitt måte: 46
Totalt: 347

Begge kjønn:
Forgiftning: 101
Henging og kvelning: 187
Drukning: 32
Skyting og eksplosive stoffer: 85
Skjærende eller stikkende redskaper: 18
Sprang fra høyt sted: 21
Annen eller uoppgitt måte: 61
Totalt: 505