Selvmord i Norge i 2007

Tallene er hentet fra Statistikkbanken til Statistisk sentralbyrå.

Kvinner 7-14 år: 0
Kvinner 15-24 år: 14
Kvinner 25-34 år: 21
Kvinner 35-44 år: 33
Kvinner 45-54 år: 29
Kvinner 55-64 år: 24
Kvinner 65-74 år: 15
Kvinner 75-84 år: 9
Kvinner 85 år eller eldre: 4
Kvinner - totalt: 149

Menn 7-14 år: 2
Menn 15-24 år: 45
Menn 25-34 år: 60
Menn 35-44 år: 52
Menn 45-54 år: 75
Menn 55-64 år: 43
Menn 65-74 år: 28
Menn 75-84 år: 26
Menn 85 år eller eldre: 5
Menn - totalt: 336

Begge kjønn 7-14 år: 2
Begge kjønn 15-24 år: 59
Begge kjønn 25-34 år: 81
Begge kjønn 35-44 år: 85
Begge kjønn 45-54 år: 104
Begge kjønn 55-64 år: 67
Begge kjønn 65-74 år: 43
Begge kjønn 75-84 år: 35
Begge kjønn 85 år eller eldre: 9
Begge kjønn - totalt: 485

Dødsmåte:

Kvinner:
Forgiftning: 70
Henging og kvelning: 36
Drukning: 20
Skyting og eksplosive stoffer: 2
Skjærende eller stikkende redskaper: 2
Sprang fra høyt sted: 6
Annen eller uoppgitt måte: 13
Totalt: 149

Menn:
Forgiftning: 57
Henging og kvelning: 131
Drukning: 21
Skyting og eksplosive stoffer: 60
Skjærende eller stikkende redskaper: 8
Sprang fra høyt sted: 13
Annen eller uoppgitt måte: 46
Totalt: 336

Begge kjønn:
Forgiftning: 127
Henging og kvelning: 167
Drukning: 41
Skyting og eksplosive stoffer: 62
Skjærende eller stikkende redskaper: 10
Sprang fra høyt sted: 19
Annen eller uoppgitt måte: 59
Totalt: 485