Selvmord i Norge i 2006

Tallene er hentet fra Statistikkbanken til Statistisk sentralbyrå.

Kvinner 7-14 år: 0
Kvinner 15-24 år: 18
Kvinner 25-34 år: 21
Kvinner 35-44 år: 20
Kvinner 45-54 år: 41
Kvinner 55-64 år: 26
Kvinner 65-74 år: 9
Kvinner 75-84 år: 4
Kvinner 85 år eller eldre: 2
Kvinner - totalt: 141

Menn 7-14 år: 1
Menn 15-24 år: 68
Menn 25-34 år: 63
Menn 35-44 år: 74
Menn 45-54 år: 61
Menn 55-64 år: 58
Menn 65-74 år: 32
Menn 75-84 år: 27
Menn 85 år eller eldre: 7
Menn - totalt: 391

Begge kjønn 7-14 år: 1
Begge kjønn 15-24 år: 86
Begge kjønn 25-34 år: 84
Begge kjønn 35-44 år: 94
Begge kjønn 45-54 år: 102
Begge kjønn 55-64 år: 84
Begge kjønn 65-74 år: 41
Begge kjønn 75-84 år: 31
Begge kjønn 85 år eller eldre: 9
Begge kjønn - totalt: 532

Dødsmåte:

Kvinner:
Forgiftning: 54
Henging og kvelning: 45
Drukning: 10
Skyting og eksplosive stoffer: 0
Skjærende eller stikkende redskaper: 2
Sprang fra høyt sted: 9
Annen eller uoppgitt måte: 21
Totalt: 141

Menn:
Forgiftning: 50
Henging og kvelning: 150
Drukning: 20
Skyting og eksplosive stoffer: 88
Skjærende eller stikkende redskaper: 9
Sprang fra høyt sted: 16
Annen eller uoppgitt måte: 58
Totalt: 391

Begge kjønn:
Forgiftning: 104
Henging og kvelning: 195
Drukning: 30
Skyting og eksplosive stoffer: 88
Skjærende eller stikkende redskaper: 11
Sprang fra høyt sted: 25
Annen eller uoppgitt måte: 79
Totalt: 532