Selvmord i Norge i 2005

Tallene er hentet fra Statistikkbanken til Statistisk sentralbyrå.

Kvinner 7-14 år: 1
Kvinner 15-24 år: 20
Kvinner 25-34 år: 33
Kvinner 35-44 år: 37
Kvinner 45-54 år: 25
Kvinner 55-64 år: 32
Kvinner 65-74 år: 10
Kvinner 75-84 år: 13
Kvinner 85 år eller eldre: 2
Kvinner - totalt: 173

Menn 7-14 år: 4
Menn 15-24 år: 50
Menn 25-34 år: 73
Menn 35-44 år: 79
Menn 45-54 år: 56
Menn 55-64 år: 52
Menn 65-74 år: 21
Menn 75-84 år: 23
Menn 85 år eller eldre: 2
Menn - totalt: 360

Begge kjønn 7-14 år: 5
Begge kjønn 15-24 år: 70
Begge kjønn 25-34 år: 106
Begge kjønn 35-44 år: 116
Begge kjønn 45-54 år: 81
Begge kjønn 55-64 år: 84
Begge kjønn 65-74 år: 31
Begge kjønn 75-84 år: 36
Begge kjønn 85 år eller eldre: 4
Begge kjønn - totalt: 533

Dødsmåte:

Kvinner:
Forgiftning: 63
Henging og kvelning: 54
Drukning: 15
Skyting og eksplosive stoffer: 3
Skjærende eller stikkende redskaper: 5
Sprang fra høyt sted: 14
Annen eller uoppgitt måte: 19
Totalt: 173

Menn:
Forgiftning: 54
Henging og kvelning: 141
Drukning: 15
Skyting og eksplosive stoffer: 79
Skjærende eller stikkende redskaper: 8
Sprang fra høyt sted: 15
Annen eller uoppgitt måte: 48
Totalt: 360

Begge kjønn:
Forgiftning: 117
Henging og kvelning: 195
Drukning: 30
Skyting og eksplosive stoffer: 82
Skjærende eller stikkende redskaper: 13
Sprang fra høyt sted: 29
Annen eller uoppgitt måte: 67
Totalt: 533