Selvmord i Norge i 2004

Tallene er hentet fra Statistikkbanken til Statistisk sentralbyrå.

Kvinner 7-14 år: 3
Kvinner 15-24 år: 20
Kvinner 25-34 år: 20
Kvinner 35-44 år: 35
Kvinner 45-54 år: 38
Kvinner 55-64 år: 28
Kvinner 65-74 år: 13
Kvinner 75-84 år: 11
Kvinner 85 år eller eldre: 2
Kvinner - totalt: 170

Menn 7-14 år: 0
Menn 15-24 år: 58
Menn 25-34 år: 59
Menn 35-44 år: 65
Menn 45-54 år: 73
Menn 55-64 år: 39
Menn 65-74 år: 36
Menn 75-84 år: 18
Menn 85 år eller eldre: 11
Menn - totalt: 359

Begge kjønn 7-14 år: 3
Begge kjønn 15-24 år: 78
Begge kjønn 25-34 år: 79
Begge kjønn 35-44 år: 100
Begge kjønn 45-54 år: 111
Begge kjønn 55-64 år: 67
Begge kjønn 65-74 år: 49
Begge kjønn 75-84 år: 29
Begge kjønn 85 år eller eldre: 13
Begge kjønn - totalt: 529

Dødsmåte:

Kvinner:
Forgiftning: 58
Henging og kvelning: 60
Drukning: 17
Skyting og eksplosive stoffer: 3
Skjærende eller stikkende redskaper: 3
Sprang fra høyt sted: 14
Annen eller uoppgitt måte: 15
Totalt: 170

Menn:
Forgiftning: 43
Henging og kvelning: 144
Drukning: 11
Skyting og eksplosive stoffer: 90
Skjærende eller stikkende redskaper: 8
Sprang fra høyt sted: 22
Annen eller uoppgitt måte: 41
Totalt: 359

Begge kjønn:
Forgiftning: 101
Henging og kvelning: 204
Drukning: 28
Skyting og eksplosive stoffer: 93
Skjærende eller stikkende redskaper: 11
Sprang fra høyt sted: 36
Annen eller uoppgitt måte: 56
Totalt: 529